Последние публикации

 26 января 2021, 16:49

: Дугарма Батоболотова. Морин хуурай магтаал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 26 января 2021, 16:04

: Сэсэгма Гармаева. Наһанай харгы

Тип произведения: Стихи Поэмы

 24 января 2021, 18:18

: Дугарма Батоболотова. Поэзиин юртэмсэ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 24 января 2021, 17:39

: Басаа Валера. А.П. Чеховай сэдьхэл хүлгүүлһэн буряад басагад

Тип произведения: Рассказ

 23 января 2021, 14:17

: Дугарма Батоболотова. Захяа

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 января 2021, 16:51

: Сэсэгма Гармаева. Хүгшэд

Тип произведения: Стихи Поэмы

 21 января 2021, 17:23

: Дугарма Батоболотова. Хүгжэм ха даа

Тип произведения: Стихи Поэмы

 21 января 2021, 17:06

: На. Сэмжэд. Эсэгын гуламтада багтадаггүй үхинэй заяан

Тип произведения: Стихи Поэмы

 20 января 2021, 09:06

: Сэсэгма Гармаева. Ажабайдалай харгы

Тип произведения: Стихи Поэмы

 19 января 2021, 12:40

: Нэрээ хухаранхаар, яhаяа хухарhан дээрэ

 18 января 2021, 14:56

: На. Сэмжэд. Бурхан-Халдуунай бүргэд

Тип произведения: Стихи Поэмы

 18 января 2021, 14:54

: Чингис Гуруев. Сэсэгүүд

Тип произведения: Стихи Поэмы

 18 января 2021, 14:51

: Сэсэгма Гармаева. Һанагдаха

Тип произведения: Стихи Поэмы

 18 января 2021, 07:51

: Дугарма Батоболотова. Би-Буряадби

Тип произведения: Стихи Поэмы

 17 января 2021, 15:59

: Дугарма Батоболотова. Үгэ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 16 января 2021, 14:50

: Итоги конкурса «Уран гуурһан»

Наука: Литературоведение

 14 января 2021, 09:04

: Чингис Гуруев. Бахархама жэшээ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 13 января 2021, 15:27

: Басаа Валера. Сагаалганай дуун

Тип произведения: Стихи Поэмы

 12 января 2021, 05:22

: Чингис Гуруев. Зэрэлгээн шэнги

Тип произведения: Стихи Поэмы

 09 января 2021, 18:20

: Барбуева Санжита. Шүлэгүүд (11 ангиин hурагша)

Тип произведения: Стихи Поэмы

 07 января 2021, 13:09

: Сэсэгма Гармаева. Айдар наһанайм нютаг

Тип произведения: Стихи Поэмы

 05 января 2021, 21:13

: Чингис Гуруев. Хэжэнгэ голни (найраглал)

Тип произведения: Стихи Поэмы

 02 января 2021, 19:13

: Badara Baldandorzhyn. Минии Шэнэхээн буряад

Тип произведения: Стихи Поэмы

 02 января 2021, 15:52

: Сэсэгма Гармаева. Сэгнэн ябамаар

Тип произведения: Стихи Поэмы

 31 декабря 2020, 21:15

: Сэсэгма Гармаева. Шэнэ жэл

Тип произведения: Стихи Поэмы