Последние публикации

 11 октября 2019, 17:05

: ДОНДОГ УЛЗЫТУЕВАЙ ШҮЛЭГҮҮД

Тип произведения: Стихи Поэмы

 10 октября 2019, 17:47

: Үбэр мэргэнэй хүбүүн Ёоро Ёгшолой түүхэ. Монголдохи буряадуудай үльгэр

Наследие: Эпосы. Мифы

 10 октября 2019, 14:32

: Галина Базаржапова. Гость-уголёк

Тип произведения: Стихи Поэмы

 10 октября 2019, 14:04

: Цырен-Дулма Дондокова. Буряадни

Тип произведения: Стихи Поэмы

 05 октября 2019, 09:23

: БАСАГАДАЙМНАЙ НАНГИН ТУУЖА

 04 октября 2019, 18:52

: Солбон Аюшеев. Намар

Тип произведения: Стихи Поэмы

 03 октября 2019, 06:20

: Бухайр хубуун Богдо Жангарай туухэ.

Наследие: Эпосы. Мифы

 01 октября 2019, 18:26

: Р.А. Шерхунаев. Маншут Имегеев-певец «Гэсэра»

Наука: Фольклористика

 06 сентября 2019, 07:55

: Л.Дашням «ОРООНГО»

Тип произведения: Повесть

 30 августа 2019, 11:36

: Оньhон үгэ (Ү) Пословицы и поговорки.

Наследие: Пословицы. Нравоучения

 21 августа 2019, 16:37

: Солбон Аюшеев. Уулзалга

Тип произведения: Стихи Поэмы

 13 августа 2019, 08:29

: Оньhон үгэ (З) пословицы и поговорки

Наследие: Пословицы. Нравоучения

 02 июня 2019, 14:33

: Наhанайм хуудаhанууд

Тип произведения: Стихи Поэмы

 08 мая 2019, 06:17

: ТРИ ДРАГОЦЕННОСТИ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 12 апреля 2019, 15:08

: Солбон Аюшеев. Зурагай урда (Айвазовский)

Тип произведения: Стихи Поэмы

 30 марта 2019, 17:51

: Солбон Аюшеев. Зүүдэндээ бэшэ – балшар бага наhандаа…

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 марта 2019, 09:43

: Хоца Намсараев. Хониной дуун

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 февраля 2019, 04:37

: Валера Басаа. И.А. Крылов. Торхируутай пирог (бялуу)

Тип произведения: Драма

 07 февраля 2019, 06:18

: Басаа Валера. Сагаа һарын эхиндэ элдэб ушаралнууд һанагдаадхина.

Тип произведения: Рассказ

 02 февраля 2019, 12:19

: Басаа Валера. Антон Чеховай дура сэдьхэлые хүлгүүлһэн буряад эхэнэр.

Тип произведения: Рассказ

 30 января 2019, 06:26

: Солбон Аюшеев. Гуйдал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 29 января 2019, 05:51

: Солбон Аюшеев. Эрьюулгэ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 28 января 2019, 21:31

: Баира Бальбурова. Агын тала

Тип произведения: Стихи Поэмы

 26 января 2019, 20:27

: Жили люди. Великий улигершин Александр (Альфор) Васильев

Наследие: Сказители улигершины

 29 декабря 2018, 12:21

: Намжилма Нанзатовна. Хүлэг шүлэгүүдэйм жэгүүр олгоһон…