Последние публикации

 28 декабря 2018, 07:23

: Солбон Аюшеев. Жабар

 28 декабря 2018, 07:21

: Басаа Валера. Шэбэртэ. Далай ламын айладхал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 04 декабря 2018, 20:45

: Басаа Валера. Инаглал. Зүжэг

Тип произведения: Драма

 01 декабря 2018, 14:46

: ГЭСЭР.

Наследие: Эпосы. Мифы

 23 ноября 2018, 15:17

: Басаа Валера. Хойто наһандаа би монгол хүн боложо түрэхэб.

Тип произведения: Драма

 18 ноября 2018, 05:50

: Цыренжаб Чойропов. Ябаган зугаа

Тип произведения: Юмор

 17 ноября 2018, 11:35

: Заяабари.

Тип произведения: Повесть

 17 ноября 2018, 00:16

: Баира Бальбурова. Заяабари. Хэсэ. (прод-е)

Тип произведения: Повесть

 15 ноября 2018, 11:43

: Солбон Аюшеев. Дүүжэн

Тип произведения: Стихи Поэмы

 15 ноября 2018, 11:42

: Солбон Аюшеев. Наhанай гүрэлөө

Тип произведения: Стихи Поэмы

 15 ноября 2018, 11:41

: Солбон Аюшеев. Годли

Тип произведения: Стихи Поэмы

 05 ноября 2018, 14:55

: Тимур Гомбожапов. Сүлэгдэһэн ламанарай дурасхаалда

Тип произведения: Стихи Поэмы

 01 ноября 2018, 19:25

: Оньһон үгэ (Н) Пословицы и поговорки.

Наследие: Пословицы. Нравоучения

 29 октября 2018, 16:09

: Басаа Валера. Синквей.

Тип произведения: Стихи Поэмы

 26 октября 2018, 04:38

: Оньһон үгэ (М) Пословицы и поговорки.

Наследие: Пословицы. Нравоучения

 24 октября 2018, 17:14

: Лубсанай Оюунсэсэг. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Тип произведения: Рассказ

 24 октября 2018, 17:10

: Владимир Бухаев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Тип произведения: Рассказ, Эссе. Мемуары

 24 октября 2018, 17:07

: Борлой Болотов. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Тип произведения: Серии рассказов

 24 октября 2018, 17:04

: Солбон Аюшеев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Тип произведения: Рассказ

 24 октября 2018, 17:02

: Балданова Мыдыгма. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Тип произведения: Эссе. Мемуары

 24 октября 2018, 16:57

: Валера Басаа. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Тип произведения: Рассказ

 24 октября 2018, 16:55

: Валера Басаа. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Тип произведения: Серии рассказов

 24 октября 2018, 16:50

: Басаа Валера. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Тип произведения: Новелла

 24 октября 2018, 16:46

: Сергей Доржиев.Конкурс «Үргэлжэлhэн зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» (Мозаика малой прозы).

Тип произведения: Серии рассказов

 24 октября 2018, 05:38

: Оньһон үгэ (Ж) Пословицы и поговорки

Наследие: Пословицы. Нравоучения