Последние публикации

 22 февраля 2019, 04:37

: Валера Басаа. И.А. Крылов. Торхируутай пирог (бялуу)

Тип произведения: Драма

 07 февраля 2019, 06:18

: Басаа Валера. Сагаа һарын эхиндэ элдэб ушаралнууд һанагдаадхина.

Тип произведения: Рассказ

 02 февраля 2019, 12:19

: Басаа Валера. Антон Чеховай дура сэдьхэлые хүлгүүлһэн буряад эхэнэр.

Тип произведения: Рассказ

 30 января 2019, 06:26

: Солбон Аюшеев. Гуйдал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 29 января 2019, 05:51

: Солбон Аюшеев. Эрьюулгэ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 28 января 2019, 21:31

: Баира Бальбурова. Агын тала

Тип произведения: Стихи Поэмы

 26 января 2019, 20:27

: Жили люди. Великий улигершин Александр (Альфор) Васильев

Наследие: Сказители улигершины

 29 декабря 2018, 12:21

: Намжилма Нанзатовна. Хүлэг шүлэгүүдэйм жэгүүр олгоһон…

 28 декабря 2018, 07:23

: Солбон Аюшеев. Жабар

 28 декабря 2018, 07:21

: Басаа Валера. Шэбэртэ. Далай ламын айладхал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 04 декабря 2018, 20:45

: Басаа Валера. Инаглал. Зүжэг

Тип произведения: Драма

 01 декабря 2018, 14:46

: ГЭСЭР.

Наследие: Эпосы. Мифы

 23 ноября 2018, 15:17

: Басаа Валера. Хойто наһандаа би монгол хүн боложо түрэхэб.

Тип произведения: Драма

 18 ноября 2018, 05:50

: Цыренжаб Чойропов. Ябаган зугаа

Тип произведения: Юмор

 17 ноября 2018, 11:35

: Заяабари. (буряадаар)

Тип произведения: Повесть

 17 ноября 2018, 00:16

: Баира Бальбурова. Заяабари. Хэсэ. (прод-е)

Тип произведения: Повесть

 15 ноября 2018, 11:43

: Солбон Аюшеев. Дүүжэн

Тип произведения: Стихи Поэмы

 15 ноября 2018, 11:42

: Солбон Аюшеев. Наhанай гүрэлөө

Тип произведения: Стихи Поэмы

 15 ноября 2018, 11:41

: Солбон Аюшеев. Годли

Тип произведения: Стихи Поэмы

 05 ноября 2018, 14:55

: Тимур Гомбожапов. Сүлэгдэһэн ламанарай дурасхаалда

Тип произведения: Стихи Поэмы

 01 ноября 2018, 19:25

: Оньһон үгэ (Н) Пословицы и поговорки.

Наследие: Пословицы. Нравоучения

 29 октября 2018, 16:09

: Басаа Валера. Синквей.

Тип произведения: Стихи Поэмы

 26 октября 2018, 04:38

: Оньһон үгэ (М) Пословицы и поговорки.

Наследие: Пословицы. Нравоучения

 24 октября 2018, 17:14

: Лубсанай Оюунсэсэг. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Тип произведения: Рассказ

 24 октября 2018, 17:10

: Владимир Бухаев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Тип произведения: Рассказ, Эссе. Мемуары