Последние публикации

 03 марта 2021, 05:29

: Хаахиргаан дуун. Обрядовая песня западных бурят.

 03 марта 2021, 05:29

: Хүхы. Аполлон Тороевай онтохонуудһаа

Наследие: Сказки

 03 марта 2021, 05:28

: Хаан сагта абхай. Парамон Дмитриевэй үльгэрнүүдһээ

Наследие: Эпосы. Мифы

 03 марта 2021, 05:27

: Бухайн хубуун Богдо Жангарай түүхэ. Монголдохи бурядуудай үльгэ

Наследие: Эпосы. Мифы

 03 марта 2021, 05:26

: Хулгайша шаазгай. Аполлон Тороевай онтохонуудһаа

Наследие: Сказки

 02 марта 2021, 16:59

: Чингис Гуруев. Тоонто нютаг Хөөрхэмни

 22 февраля 2021, 00:28

: Чингис Гуруев. Нютагай шарай арюухан

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 февраля 2021, 00:20

: Cэсэгма Гармаева. Байгаали үбэлдөө

Тип произведения: Стихи Поэмы

 21 февраля 2021, 04:04

: Басаа Валера. Хүүгэд шүлэгүүды уншана

Тип произведения: Стихи Поэмы

 17 февраля 2021, 00:18

: Балданмаксарова Елизавета. Проза Доржи Сультимова

Наука: Литературоведение

 12 февраля 2021, 10:04

: Дугарма Батоболотова. Сагаалганаа угтая

Тип произведения: Стихи Поэмы

 12 февраля 2021, 09:59

: САГААН ҺАРЫН АМАРШАЛГА (Аша, зээнэрэй дуун)

Тип произведения: Стихи Поэмы

 10 февраля 2021, 03:08

: Сэсэгма Гармаева. Сагаалдаг һайхан заншал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 10 февраля 2021, 03:06

: Сэсэгма Гармаева. Жэлээ угтая

Тип произведения: Стихи Поэмы

 06 февраля 2021, 03:56

: Чингис Гуруев. Ой модон

Тип произведения: Стихи Поэмы

 02 февраля 2021, 03:11

: Сэсэгма Гармаева. Тоонто

Тип произведения: Стихи Поэмы

 02 февраля 2021, 03:07

: Дугарма Батоболотова. Хоюулаа

Тип произведения: Стихи Поэмы

 30 января 2021, 04:00

: Сэсэгма Гармаева. Эжэл нүхэртөө

Тип произведения: Стихи Поэмы

 29 января 2021, 02:40

: Дугарма Батоболотова. Сэдьхэл таабари

Тип произведения: Стихи Поэмы

 29 января 2021, 02:34

: Дугарма Батоболотова. Агшан зуура

Тип произведения: Стихи Поэмы

 27 января 2021, 00:49

: Дугарма Батоболотова. Морин хуурай магтаал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 27 января 2021, 00:04

: Сэсэгма Гармаева. Наһанай харгы

Тип произведения: Стихи Поэмы

 25 января 2021, 02:18

: Дугарма Батоболотова. Поэзиин юртэмсэ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 25 января 2021, 01:39

: Басаа Валера. А.П. Чеховай сэдьхэл хүлгүүлһэн буряад басагад

Тип произведения: Рассказ

 23 января 2021, 22:17

: Дугарма Батоболотова. Захяа

Тип произведения: Стихи Поэмы


Warning: Missing argument 1 for kama_get_pagenum_link(), called in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 57 and defined in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 3

Notice: Undefined variable: n in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 5