Последние публикации

 23 января 2021, 00:51

: Сэсэгма Гармаева. Хүгшэд

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 января 2021, 01:23

: Дугарма Батоболотова. Хүгжэм ха даа

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 января 2021, 01:06

: На. Сэмжэд. Эсэгын гуламтада багтадаггүй үхинэй заяан

Тип произведения: Стихи Поэмы

 20 января 2021, 17:06

: Сэсэгма Гармаева. Ажабайдалай харгы

Тип произведения: Стихи Поэмы

 19 января 2021, 20:40

: Нэрээ хухаранхаар, яhаяа хухарhан дээрэ

 18 января 2021, 22:56

: На. Сэмжэд. Бурхан-Халдуунай бүргэд

Тип произведения: Стихи Поэмы

 18 января 2021, 22:51

: Сэсэгма Гармаева. Һанагдаха

Тип произведения: Стихи Поэмы

 18 января 2021, 15:51

: Дугарма Батоболотова. Би-Буряадби

Тип произведения: Стихи Поэмы

 17 января 2021, 23:59

: Дугарма Батоболотова. Үгэ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 16 января 2021, 22:50

: Итоги конкурса «Уран гуурһан»

Наука: Литературоведение

 14 января 2021, 17:04

: Чингис Гуруев. Бахархама жэшээ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 13 января 2021, 23:27

: Басаа Валера. Сагаалганай дуун

Тип произведения: Стихи Поэмы

 12 января 2021, 13:22

: Чингис Гуруев. Зэрэлгээн шэнги

Тип произведения: Стихи Поэмы

 10 января 2021, 02:20

: Барбуева Санжита. Шүлэгүүд (11 ангиин hурагша)

Тип произведения: Стихи Поэмы

 07 января 2021, 21:09

: Сэсэгма Гармаева. Айдар наһанайм нютаг

Тип произведения: Стихи Поэмы

 06 января 2021, 05:13

: Чингис Гуруев. Хэжэнгэ голни (найраглал)

Тип произведения: Стихи Поэмы

 03 января 2021, 03:13

: Badara Baldandorzhyn. Минии Шэнэхээн буряад

Тип произведения: Стихи Поэмы

 02 января 2021, 23:52

: Сэсэгма Гармаева. Сэгнэн ябамаар

Тип произведения: Стихи Поэмы

 01 января 2021, 05:15

: Сэсэгма Гармаева. Шэнэ жэл

Тип произведения: Стихи Поэмы

 31 декабря 2020, 03:42

: Сэсэгма Гармаева. Үндэһэн хэлэн

Тип произведения: Стихи Поэмы

 31 декабря 2020, 01:15

: Чингис Гуруев. Алтаргана

Тип произведения: Стихи Поэмы

 21 декабря 2020, 18:53

: Эхирит-Булагатские эпопеи. Айдуурай Мэргэн. Аламжи Мэргэн

Наследие: Эпосы. Мифы

 21 декабря 2020, 03:32

: Басаа Валера. Пүдхы баатар

Тип произведения: Стихи Поэмы

 18 декабря 2020, 21:19

: Чингис Гуруев. Үнэн зүрхэнэй хүсэл

Тип произведения: Стихи Поэмы

 18 декабря 2020, 18:16

: Басаа Валера. Һамаёон

Тип произведения: Стихи Поэмы


Warning: Missing argument 1 for kama_get_pagenum_link(), called in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 57 and defined in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 3

Notice: Undefined variable: n in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 5