Последние публикации

 31 марта 2019, 01:51

: Солбон Аюшеев. Зүүдэндээ бэшэ – балшар бага наhандаа…

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 марта 2019, 17:43

: Хоца Намсараев. Хониной дуун

Тип произведения: Стихи Поэмы

 22 февраля 2019, 12:37

: Валера Басаа. И.А. Крылов. Торхируутай пирог (бялуу)

Тип произведения: Драма

 07 февраля 2019, 14:18

: Басаа Валера. Сагаа һарын эхиндэ элдэб ушаралнууд һанагдаадхина.

Тип произведения: Рассказ

 02 февраля 2019, 20:19

: Басаа Валера. Антон Чеховай дура сэдьхэлые хүлгүүлһэн буряад эхэнэр.

Тип произведения: Рассказ

 30 января 2019, 14:26

: Солбон Аюшеев. Гуйдал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 29 января 2019, 13:51

: Солбон Аюшеев. Эрьюулгэ

Тип произведения: Стихи Поэмы

 29 января 2019, 05:31

: Баира Бальбурова. Агын тала

Тип произведения: Стихи Поэмы

 27 января 2019, 04:27

: Жили люди. Великий улигершин Александр (Альфор) Васильев

Наследие: Сказители улигершины

 29 декабря 2018, 20:21

: Намжилма Нанзатовна. Хүлэг шүлэгүүдэйм жэгүүр олгоһон…

 28 декабря 2018, 15:23

: Солбон Аюшеев. Жабар

 28 декабря 2018, 15:21

: Басаа Валера. Шэбэртэ. Далай ламын айладхал

Тип произведения: Стихи Поэмы

 05 декабря 2018, 04:45

: Басаа Валера. Инаглал. Зүжэг

Тип произведения: Драма

 01 декабря 2018, 22:46

: ГЭСЭР.

Наследие: Эпосы. Мифы

 23 ноября 2018, 23:17

: Басаа Валера. Хойто наһандаа би монгол хүн боложо түрэхэб.

Тип произведения: Драма

 18 ноября 2018, 13:50

: Цыренжаб Чойропов. Ябаган зугаа

Тип произведения: Юмор

 17 ноября 2018, 19:35

: Заяабари. (буряадаар)

Тип произведения: Повесть

 17 ноября 2018, 08:16

: Баира Бальбурова. Заяабари. Хэсэ. (прод-е)

Тип произведения: Повесть

 15 ноября 2018, 19:43

: Солбон Аюшеев. Дүүжэн

Тип произведения: Стихи Поэмы

 15 ноября 2018, 19:42

: Солбон Аюшеев. Наhанай гүрэлөө

Тип произведения: Стихи Поэмы

 15 ноября 2018, 19:41

: Солбон Аюшеев. Годли

Тип произведения: Стихи Поэмы

 05 ноября 2018, 22:55

: Тимур Гомбожапов. Сүлэгдэһэн ламанарай дурасхаалда

Тип произведения: Стихи Поэмы

 02 ноября 2018, 03:25

: Оньһон үгэ (Н) Пословицы и поговорки.

Наследие: Пословицы. Нравоучения

 30 октября 2018, 00:09

: Басаа Валера. Синквей.

Тип произведения: Стихи Поэмы

 26 октября 2018, 12:38

: Оньһон үгэ (М) Пословицы и поговорки.

Наследие: Пословицы. Нравоучения


Warning: Missing argument 1 for kama_get_pagenum_link(), called in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 57 and defined in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 3

Notice: Undefined variable: n in /home/u56475/public_html/wp-content/themes/uran/include/pagenavi.php on line 5