АВТОР

BAIRADUGARZHAPOVA

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 08 ноября 2017, 05:31

Аялган абяанууд тухай онтохон

  Аялган абяанууд тухай онтохон Урдын урда сагта, уһан голой тогтоогүй байхада, буряад хэлэнэй дэлгэрээдүй байхада, аялган абяанууд амгалан тэнюун ажаhуудаг байба ха. Гоё hайхан аялга гаргажа, дуулажа, хашалган абяануудтай элдэб янзын үе боложо наадажа, зугаалжа байгаа. Тиимэ һайн, эбтэй эетэй һуужа байтарынь, буряад хэлэн дэлгэржэ, элдэб шэнэ үгэнүүд бии болобо. Эдэ үгэнүүд абяануудһаа бүридэбэ. […]

Автор:

читать весь текст...

 06 ноября 2017, 14:09

Экологиин жэлдэ

Угаймнай эльгэлһэн Эхэ байгаали Аннотаци: Манай түсэл  Байгаали хамгаалгын жэлдэ зорюулагдана. Буряад зоной эртэ урда сагһаа байгаалидаа аргагүй гамтайгаар хандажа, арадайнгаа сахижа ябаһан нангин һургаал заабаринуудые һэргээжэ, һуралсалай оршон байдал байгуулжа, саашанхи үедѳѳ дамжуулха гэһэн түсэбтэй. Түсэл  практико-ориентированнэ, эрдэм шэнжэлэлгын, ниитэдэ хэрэглэлгын  удхатай. Энэ түсэл ургажа ябаа үетэндэ һургаал, заабари боложо, дамжуулжа, хурса һүбэлгэн хүнүүд […]

Автор:

читать весь текст...

 02 ноября 2017, 17:32

Угаймнай эльгэлhэн Эхэ байгаали

Нютаг оромнай хаана бэ, Нангин шарайень таниха гүт? Түрэл байгаали һайхан лэ, Түүхэ домогыень мэдэхэ гүт? Хамгаалха арга ямар бэ, Хайрлан гамнажа шадаха гүт? Урдын урда сагһаа эхитэй, Уужам тэнюун Ага нютагаймнай Урдаа хараха уян шэнжэтэй Ургы шэмэгтэй Эхэ дайдамнай — Угтан бидэнээ бөөмэйлэн, Уг изагуурай үлхөө дамжуулан, Урма зориг түрүүлэн байдаг, Ууган үлгы байгаалимнай. […]

Автор:

читать весь текст...