АВТОР

Буряад арад

Буряад арадай аман зохёолой алтан жаса.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 04 января 2023, 05:06

Адаһан, шоно, хирээ

Абаахайе хэн алабаб? — Аба сэсэн алаба. — Хэн гэршэлбэб? — Түмэр хушуун гэршэлбэ.

Автор:

читать весь текст...

 04 января 2023, 05:06

Таряан

Аатайжын хүбүүд Алтанһаа үнэтэй.

Автор:

читать весь текст...

 04 января 2023, 05:06

Гахайн арбан хүхэн, һүүл

Абада гарахагүй аад лэ, Алтан эшэтэй минаатай. Тайлгада гарахагүй аад лэ, Арбан улаан тагшатай.

Автор:

читать весь текст...

 04 января 2023, 05:04

Тохорюун

Абгайн адуун баранда.

Автор:

читать весь текст...

 04 января 2023, 05:01

Хүйһэ хүндэхэ, тоонто дээрэнь гал түлихэ

Аали дээрэш гал табяаб, Амин дээрэш хутага баряаб.

Автор:

читать весь текст...