АВТОР

Даширабдан Гурорабданов

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 30 декабря 2017, 01:03

Дондог Цыдендоржиев. Нютагаймнай зон

  Олондоо ажалаараа  суурхуулhан, Орденоо  урдаа  яларуулhан Оролдосотой  түрүү  ябаашад Олохон  юм  даа  нютагтам.   Аргагүй  ехэ  ажалhаа Айгаагүй  Басагайхай, Дан  хүндэ  хүдэлмэриhөө Далтираагүй  Батаалайхай.   Жороо  хурдан  машиные Жолоодоhон  лэ  Самбууинхай, Табяад  онhоо  машинаар Табилуулhан  лэ  Гэдэбоонхай.   Хадын  арын  таряалангые Хадан  хуряалаа  Хуригаадайхай, Дахаад  хонидоо  наhаараа Дамдинай  басагад  ябаа лэ  хоюулаа.   Гэсэр  […]

Автор:

читать весь текст...

 30 декабря 2017, 01:02

Р.Чойном. Гушан найматай абымни.

Гушан  найматай  абымни Амид  сэруун  зурхэн  шэнги Гуниг  баяраа  дэргэдэнь Амсажа  удэhэн  гуламтамни.   Тунаржа  тараха  утаанай Унэрынь  нэгэл  оор Тулган  доогуур  шэлээhэн Унэhэн  хурэтэр  ондоо.   Аман  булэдээ  хоморхон Хоолынь  нэгэл  амтатайхан Ахайдаа  шоглуулажа  уйлаhан Нулимса  хурэтэр  аятайхан.   Бурхан  бага  наhанаймни Буурал  гансахан  диваажин Буурагар  талын  дундахана Буусамни  тэрээхэн  байна.   Жаахан  тэрэ  […]

Автор:

читать весь текст...

 30 декабря 2017, 01:01

Р.Чойном. Эжы.

   Арбан  нэгэн  уриёо  ундылгоод Аялаа  даа  эжымни Амараашьегуй  ябаhан  юм  hэн hэрихэшьегуй  нойрсоо  даа Хангалаха  hайхан  ойн  ганга Хадан  гэрыень  бутээгээл Гараад  ерэhэн  нулимсадам  аг  ганга Эжым  гэзэгэдэл  бууралтаал Хирээ  шубуун  бу  хаагалыш! Хээрын  гэртээ  хоорхы  эжым Унтаг,  амараг,  бу  сошоо Ум  сайн  амгалан  болтогой.   Д-Р.Гурорабданов буряадшалба.

Автор:

читать весь текст...

 30 декабря 2017, 01:01

Р.Чойном. Монолог.

                                          Монолог   Найзамни,  таанарни Намайе  бу  хараагаарай Найраг  шулэгынь,  найрагшын  бэень  гомодоно Намайе  бу  баhа  хооhон  магтаарай… Найрагшын  бэе  бялдар  магтаалда  жаргабашье Найраг  шулэгынь  зобохо,  убэдэхэ Найрагша  гэхэдээ  би Нацагдоржо  бэшэб,  Пушкин  бэшэб Бага  гарай  авсаархан Баясал  гомдолын  бэлэн  дуушан Агуу  ехэ  шадал  хурээгуйдээ  бэшэ Алтан  титимыень  умэдэхэ  заяа  дутаhандаа  бэшэ Агуу  […]

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2017, 04:31

Р.Чойномын 80 жилийн ойн Баяр.Оюухай наадам-2016.Хэнтий.Дархан сум.

                                                                                                  

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2017, 04:26

Р.Чойномын 80 жилийн ойн Баяр. Оюухай наадам-2016.Хэнтий.Дархан сум.

                                  

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2017, 04:23

Дондог Цыдендоржиев. Уран гуурһатын намтар

          Дондог  Цыдендоржиев  1955 оной  мартын  6-да Зʏдхэли   нютагта  Дориева  Долгорой  гэр  бʏлэдэ  гурбадахи  ʏринь  боложо  тʏрэhэн  юм.   Нялха  нарайдань   Зʏдхэли  нютагай  Дагбын  Цэдэндоржо, Юндэнэй  Мыдэг  хоёр  нэрээ  нэрлʏʏлхэ, угаа  залгуулха  ʏритэй  болохо  гэжэ,  Дондог  хʏбʏʏе  Дориева  Долгорhоо  ʏргэжэ  абаhан  байна. Дондогой  бага  балшар  наhан  хʏдөө газар  hаали  дээрэ  ʏнгэрөө.  Мыдэг  […]

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2017, 02:53

Дондог Цыдендоржиев. Зүдхэлиин гол.

(Зүдхэлииин гол — Онон — Амур — Номгон далай) (1955 н  ондо  түрэhэн  үетэн нүхэдтөө  зорюулнаб)             Мүнхын уhанай дуhалхан Мэлмэрэн  гараhан  үльгэртэй Майлата  хадын  дундаhаа Мушхаран  ерэhэн  үгэтэй.   Хуушанай  урдын  сагhаа Харьялан  урдаhан  гэлэйл Халюуран  байгаа  талануудаа Хуралан  уhалhан  бэлэйл.   Заахан  хүхюун  наhандаа Зугаалан  оймооб  шамайе Зөөлэхэн  […]

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2017, 02:42

Р. Чойном.  Ээжийн  тухай  шулэг (Чойном өөрөө уншана)

  Р                                                    (Оороо  уншина Чойном.)                                                   « Ээжийн  тухай  шулэг» Зуун  зугийн  уулыг  харахаар  ээжийгээ  би  бодох  юм Зусний  урчлээ,  сэтгэлийн  агуу  нь  энэ  л  уул  шиг  санагдах  юм Зудрэл  ихтэй  амьдралын,  жаран  оныг  гэтлэхдээ Зурх  нь  хайлан  зоолорсон  ижий  минь  сайн  болов  […]

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2017, 02:32

Р.Чойном. Гунигийн дуу.

« Гунигийн дуу».   Ундааны дээж архин болобол хо Ууна гэж юундаан хэлэбээ дээ хо Учир юроолгуй чамдаан болобол хо Сууна гэж юундаан амалаа даа хо   Нуур болгож улдэх гуйгээс хоош Нулимсаан юундаа гаргаа вэ хо Нуруу биеэр чинь тэврих гуйгээс хоош Нууцгай шиг юундаа дассаав даа хо   Саруулхан хунды нээн цэнхэр уулынь […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 23:19

Дондог Цыдендоржиев.    Һаалишадай  хүүгэд.

    Хабарай  урихан Хонгор  нэгэ  үдэшэ Хүбшэтэ  хадаhаа Хүхы  донгодоод  гоё  агша  hэн.   Хараасгай  солбон Хүнгэн  холшор  ябахадам Хабатай  хүхюун Хани  нүхэдни  олон  агша  hэн.   Мүльhэтэйгөөр  хүрэhэн Монсогор  хадын  энгэрhээ Матажа  хэhэн Модон  шаргаар  буугша  hэмди.   Мөөрэhөөр  үлэhэн Муушаг  хэды  тугалнуудаа Модо  барижа Майлаар  ходо  адуулагша  hэмди.   Зуhаландаа  байхадаа Зунай  […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 23:12

Дондог Цыдендоржиев.   Хуушан  бууса                   

Хуушан  бууса   Бүйлѳѳhэтэй  жалгын  тохойдо Боролжотой  хадын  энгэртэ, Бургааhаар  хүшэhэн  шүргэтэй Буусын  hуури  үлэнхэй.   Нобшо  шэбхээрынь  бодоходо Нилээн  үнинэй  хэбэртэй, Найгаhан  сэргээрынь  тухайлхада Намтарынь  hонин  шэнжэтэй.   Гасууда  үлгөөтэй  мориной  тархи Галабай  сагые  hануулна, Гантажа  үмхирhэн  тэргын  була Гайхамшагта  үеые  гэршэлнэ.   Холын  балар  сагта Хэнэйхи  эндэ  байгаа  хаб? Хуушан  буусын  hууриие Хэн  […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 23:10

Дондог Цыдендоржиев.  Гахайн  үгэ.

Гахайн  үгэ      (Гахай  жэлдэ  түрэhэн  зондо)   Дэлхэйн  олон  амитад  соо Дундуурханшье  hаа  оролсодог Дулаан  байрада  дуратайхан Долоо  hаратай  гахайханби.   Арбан  хоёр  жэл  соо Амитанай  тоодо  оролсодогби, Аhан  гоё  эдеэе Амтархан  эдидэг  ажалтайби   Гэрэй  элдэб  амитад  соо Гэнэн  гахай  гүүлэдэгби, Галзуу  хүйтэнэй  үедэ Гал  түлиhэн  түүхэтэйби.   Зөөлэн  зантай  амитан  гээд, […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 23:08

Дондог Цыдендоржиев. Нохойн  үгэ.

(Нохой  жэлдэ  түрэhэн  хүнүүдтэ)   Хүйтэн  хүнхи  нүхэн  соо Хабарай  хүйтэндэ  түрөө  hэм, Хорвоо  үргэн  юртэмсэ Хоёр  нюдөөрөө  хараа  hэм.   Гүлгэн  залуу  наhандаа Гүйжэ  дайдаар тэнэгдээ, Гэдэhээ  үлдэжэ  ядахадаа Гуринхалан  хулуужа  эдигдээ.   Үнэхөөрөө  хүнэй  мэдэлдэ Үнэн  зүрхэнhөө  орогдоо, Үүдэ,  хорёо,  хотыень Үдэр  бүри  харагдаа.   Хүдөөгүүр  бэлшэhэн  малыень Хүхэ  шоноhоо  хамагаалааб, Харанхыгаар  ерэhэн  […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 22:56

Дондог Цыдендоржиев.  Морин-Эрдэни.

  Холын  үеhѳѳ  домогтой Хушуу  сагаан  хүлэг  юм. Талын  хүбүүдэй  таталуулhан Туруутай  түргэн  морин  юм.   Аглаг  дайдынгаа  ногоое Амтархан  эдидэг  зантай  юм. Арадай  хүбүүдэй  амалдаг Ардаг  Морин-Эрдэни  юм.   Үүлтэр  hайтай  ардагуудые Үдхэжэ  үгэhэн  азарга  юм. Түргэн  солбон  гүйгөөшэдые Түрэн  гаргаhан  гүүд  юм.   Зураг Д-Р. Гурорабдановай.

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 22:55

Дондог Цыдендоржиев. Нютагаймнай  киношод.

    Хүдэр  томо  аппарадайнгаа Хажуудань  hуужа  түхеэрээд, Хара  торгон  лентыень Хажуу  хабhандань  хабшуулаад, Янза  бүриин  киноогоо Ялалзуулаа  Янжима  абгай.   Хүнды  бүриин  малшадаар, Холо  ойрын  хонишодоор Хабар  зун  илгаагуй, Хүйтэн үбэл   намаргүй Далда  ухаатай  киногоо Даржагануулаа  Дабаа-ахай.   Нимгэн  экран  толоруулдаг Нимахайн  Янжима  абгай Жэгтэй  юумэ  харуулдаг Жаргалхайн  Дабаа-ахай.  

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 22:34

Дондог Цыдендоржиев. Миисгэй

Миисгэй.      Наранай  элшын  дулаанда Нугаржа  унтадаг  Миисгэй, Норгодон  hабараа  долёогоод Нюураа  угаадаг  Миисгэй.   Хэжэ үгэhэн  hүнгээе Хэлээрээ  долёодог  Миисгэй, Хүнэй  хоёр  хүлые Хэршэгэнэн  шудардаг  Миисгэй.   Габшагай  эреэн  гурөөhэндэл Гайхалтай  шуран  Миисгэй, Гэрэй  оройн  гулабхаае Гэнэдхээжэ  баридаг  Миисгэй.   Шиираб  ахайн  нохойhоо Шадахысаа  тэрьелдэг  Миисгэй, Шүбгэ  hүүлтэй  хулганые Шүүрэжэ  баридаг  Миисгэй. Дондог […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 22:32

Дондог Цыдендоржиев. Байгаалийн   ааша.

Байгаалийн   ааша.   Үбэлдѳѳ  сайгаа  дайдадам Үглѳѳнэй  жабар  шэмхэхэл, Һэрюун  хүйтэн  үдэрнүүд Һэшхэрэн  шууян  үнгэрхэл.   Хабарай  эхин  үзэгдѳѳшье  hаа, Хара  hалхин  хүүехэл. Дараансын  хюруу  хайлаашье  hаа, Даараhан  мэтэ  үзэгдэхэл.   Зунай  hаруулхан  нарые Залгалаа  үүлэн  халхалаа, Хэмээрээ  байhан  голые Хүшэгэнэhэн  аадар  халяагаа.   Алтан  намарай  орохолоор Аянай  шубууд  мордоо, Газаа  хюруугай  унахалаар Горхоной  уhан  […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 22:30

Дондог Цыдендоржиев. Буряад  эхэнэртэ.

      (Зүүн зүгэй  үндэhэн  түүхээр, hарые  эхэнэрэй  нангин hүлдэ  гэдэг  байна) Тэргэд  hарын  туяанда Талын  нюруу  мүнгэрөө, Тангил  гансым  түhөөндэ Толонойнь  гэрэл  мүнгэрөө.   Дуулим  дайдым  хангалhаа Дурдам  талам  анхилаа, Дууша  инагайм  хоолойhоо Дүүрэн  сээжэм  ханхинаа.   Сэлгеэ  номин  дэлхэйгээ Сэсэгтэ  талам  шэмэглээ, Сээжэ  зүүрхэнэйм  хүлхеэе Сэбэрхэн  шарайш  сэнгээгээ.   Орьёл  уулын  үндэрhѳѳ […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 22:27

Дондог Цыдендоржиев. Буянша хугшөө.

  Буурал  сагаан  толгойтой, Бүхэтэр  болоhон  нюргатай Борсогор  жаахан  хүгшөөдэй Бурхандаа  hэхэрэн  мүргэнэ.   Харлажа  хуушарhан  дүрые Ханадаа  хүгшөө  үлгөө, Хүлгөөтэ  дайнай  газарта Хүбүүниинь  хэтэдээ  үлөө.   Гонзогор  хайрсагтай  номнолые Гүнгэнэн  хүгшөө  уншана, Гүрэлөө  уршалаатай  гарынь Галабай  хуудаhые  ирана.   Угалза  хээтэй  ханзань Унжуу-Дугарай  хэhэн  hэн, Улаабтар  үнгэтэй  бэhэлигынь Үбгэжөөлэйнь  бэлэг  бэлэй.   Нягтаар  жэрылдэhэн  […]

Автор:

читать весь текст...

 27 декабря 2017, 02:53

Дондок Цыдендоржиев. Эхын захяа

Эхын  захяа Намарай  ольбоной  буухада Набшаhан  хагдардаг  заншалтай, Хаhынгаа  хүрэхэдэ  эхэнэр Хадамда  гарадаг  намтартай.   Абынгаа  алтан  захяае Абдартаа  хадагалан  байгаарай, Эжынгээ  хэлэhэн  үгые Эльгэндээ  hанан  ябаарай.   Хүнэй  холын  дайдада Хүдѳѳ  нютагаа  магтаарай, Хуурмаг  үгын  хадхууда Хүүхэн  бэеэ  гамнаарай.   Амтан  хоншуу  сайханаа Аргалаа  түлэн  шанаарай, Элдэб  айлшадай  буухада Эдеэтэй  хоолтой  угтаарай.   Хотодоо  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:29

Р.Чойном. Хүнэй  hайхан  үри

Хүнэй  hайхан  үри, Минии  hайхан  амарагни! Яахаб,  бусадай  нюдэндэ  шиим Ямар  харагдадагшни  хамаагүй Яруу  шүлэгшын  нюдэндэ  шиимни Яруу  шүлэг  боложо  харагданалши Ѳѳрымни  харасаар  хараагүй  хүн Ѳѳгшѳѳн  ѳѳгшѳѳн шулэглэхэгуй, Ѳѳрhѳѳмни  үлүүгээр  хараадшье  тэдэ Үргэжэ  баhа  үлүү  шүлэглэжэ  шадахагүй Оложо  харасаараа  би Оножо  шамайгаа  шүлэглэнэб Зурагhаа  үлүү  шүлэгээрээ  зуража Зуун  зууниие  дабуулан  үлээнэб Хүнэй  hайхан  үри, Минии  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:28

Р. Чойном. Саhан

                                            Тэрэ  хүнэй  орожо  ерэхэтэй  хамта Тэнгэри  бүүдын  бүүдын  бүрхэбэ. Ѳѳртэншье  хэрэггүй,  намдашье  хэрэггүй  яряагаараа Үрхыемни  бүтээжэ  орхихо  шэнги  hанагдаба. Хотодо  гэргэншни  тиигэжэ  ябаа  hэн! гэжэ Хобложо  хэлэhэн  үгэ  бүхэнэйнь  тоогоор Энэ  хүн,  бидэ  хоёрой  хоорондо Эрьэ  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:25

Р. Чойном. Басаган  танда  (зугаа  шүлэг)                                                                                               

                       Басаган  таа  намайе Бүтэлгүй  эрэ  гэжэ  бүү  бодо Буурал  болоhон  намда Буруу  hанаhанай  хэрэггүй. Би  муу  юумэ  хэхэгүйб Бүү  таа  ербээд  бай! Заяань  би  таниие Энгэрдэжэ  абаад  сохихогүйб. Наашаа  дүтэлбэ  гээд Гоё  хубсаhыешни  урихагүйб. Налайжа  hууба  гэжэ Гоолиг  бэеышни  эдижэрхихэгүйб. Энэ  бэедэшни  гэжэ Нэрэ  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:21

Р.Чойном. Мүнѳѳдэр  мартын  найман

Мүнѳѳдэр  мартын  найман Минии  амараг  Нина  шамдаа Үгэхэ  бэлэг  юушье  алга Үшүүхэн  минии  сэдьхэл  лэ  байна Яруу  найрагшын  сэдьхэл гээшэш Ямаршье  эрдэниhээ  үнэтэй  бэлэй Гардажа  абаха  азатай  хүн Галаб  эреэндэ  хомор  бэлэй! Маа!  Минии  сэдьхэл! Маргааша  бусаажа  абанам  гэхэгүйб Мүнхэ хэтэдэнь  үгѳѳлби  шамдаа  би! 1967-3-10. Д-Р.Гурорабданов буряадшалба Зураг Д-Р. Гурорабдановай Уран хүн

Автор:

читать весь текст...

12»