29 декабря 2017, 04:31

Р.Чойномын 80 жилийн ойн Баяр.Оюухай наадам-2016.Хэнтий.Дархан сум.

                                                                                                  

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2017, 04:26

Р.Чойномын 80 жилийн ойн Баяр. Оюухай наадам-2016.Хэнтий.Дархан сум.

                                  

Автор:

читать весь текст...

 15 октября 2017, 06:06

Ульһата уран үгэ

200-аад миллион зон ород хэлэн дээрэ зугаална, бэшэнэ, ойлгоно гэжэ бэшээтэй байна. Зарим эрдэмтэд, ород хэлэн дээрээ 400- гаран миллион зон зугаална гэжэ тэмдэглэнэ. Агууехэ ород хэлэнэй далай соо жаахан ольтирог- буряад зон, түрэл хэлээ мэдээшэд, буряад хэлэн дээрээ дуугараашад, уншаашад, бэшээшэд, бидэнэр, үсөөншье һаа, багашье һаа, , гараа һула табин доошоо унашангүй, тогоотой һүн […]

Автор:

читать весь текст...