30 октября 2017, 02:58

Жороо, тоолуур. Скорогорки, считалки

      Жороо үгэеэ Жороолуулая. Уран үгэеэ Урилдуулая. Хурдан гэгшын Хурса хэлэтэй болое. Шэнхинэбэ, хонхинобо, жэнгинэбэ, жэргэмэл жэрьебэ Хахираба, харьяба, шарьяба хадын хара хайр шулуун Тоншобо тоншобо, тархяа үбдэбэ тэнэг тоншуул. Донгодоо, донгодоо, онгодоо ороо. Дарьби жарьби жальжагы гутал. Һарьмай гутал һаршагануур Жэрхэ жэрхээ, юунһээ жэрхээб, жэжэ юумэнһээ, юрын юрьеэнһээ Алгана һалганана, Ялаагана ялаганана. Зоодой, зоодой, […]

Автор:

читать весь текст...