18 ноября 2017, 08:25

Мяханай эдеэн тухай. Лёнхобын Галданай номһоо

Үбэл ерэжэ үүсын мяхан обоорхонь… Гэхэһээ, адуу- хони-малайнгаа хэшэгээр хоолложо байһан араднай анхандаа мяханай үе бүхэниие илгаруулжа, нэрлэжэ, шата бүхэдэнь гүнзэгы удхатай болгодог байгаал. Хурим түрэнүүд дээрээ мяха хүндэлэн табихадаа миин лэ обойлгон табидаг бэшэ, ёһо гуримтайгаар, шаталалган табидаг һэн. Тэрээн тухай алдарта уран зохёолшон, түбэд эмшэн, арадай солото аргашан ГАЛДАН ЛЁНХОБОЕВ ехэ һонирхолтойгоор бэшэһэн […]

Автор:

читать весь текст...