12 октября 2017, 03:05

Үреэл

Хүбүүгээ нэгэтэ тэбэринхэй,
Эсэнхэй, дааранхай,
Галгижа ябатарни,
“Ум маани пад майхум,
Һайхан ябаараарай даа,
Хөөрхы” –
Гэн,
Хулха сулха үриием хөөрхэшөөн
Танигдаагүй хүгшэн
Үреэгээ .
Бүрхэг тэнгэри соохорлоод,
Мойһоной эшын гүлгэндэ
Хорголшоһон
Наран,
Ай бурхан, элшэеэ носоогоод
Һарбайн намда ,
Сэнтэһэн досоом уни бутаруулан
Эльбэн, дүмэн,
Үреэгээ.
2016 он

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments