17 октября 2017, 14:31

ААДАРАЙ АДИС

 

Туулган хүндэ үүлэн
газар доһолуулан
Галзуутан сахилжа,
хүнтэрүүлээ тогоогоо.

Тэбдэжэ адхарһан аадар
байгаали сүршүүлэн,
Гантаһан талыем
ногоон үнгөөр носоогоо.

Һүүлшын дуһалай
арюун адиста хүртэжэ,
Һолонгын дүхэриг
ажаглажа байхадаа,
Һэбшээһэн агаарайнь
һэрюухэн охиндо һогтожо,
Һэргэһэн дайдынгаа
үлгы энгэртэнь нэнгэнэб.

Солбон Аюшеев.

1991 оной хабар.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments