16 октября 2017, 17:12

Абын обоон

 

Абынгаа обоондо гурбуулан гараабди   хүбүүдынь.

Уулын оройгоор бүргэд элижэ угтаба.

Харьялһан горхоной сууряатаһан хүүеэн соогуур

Хиитэжэ ерэһэн хиирүү абяан дуулдаба.

 

Үншэрһэн хүбүүнэй гуниг дуунай эхин гү,

Үлгы дайдын эрэ хүнэй энхэрэл гү,

Алтан дэлхэйн жаргама һайхан заяае

Аянай шубуугаар бидэндээ дамжуулхаа һанаа гү?

 

Һэрюунээр үлеэһэн һэбшээ һалхинда зогсожо,

Һаналаа нэгэдэн абынгаа обоондо мүргөөбди.

Хии мориео дүрбэн тээшэнь хиидхүүлжэ,

Хээрын эзэндэ сагаан дээжыень сүршөөбди.

 

Абынгаа обоонһоо гурбуулан буугаабди хүбүүдынь.

Һанаһан бодолоо сэдьхэлдээ шэнгээжэ ханаабди.

Шубуунай дуугаар сэржэмдэһэн мэгзэмүүдынь

Доро дохин, зүрхэндөө хадуужа абаабди.

Солбон Аюшеев.

2001 он.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments