18 января 2021, 22:51

Сэсэгма Гармаева. Һанагдаха

Үндэрхэн уула дабахада,
Уужамхан тала харагдаха.
Үхибүүнхэн наһандаа ябахада,
Үбгэдэй зугаа шагнагдаха.

Хабарай сагай бусахада,
Хабатайгаар тала ногоорхо.
Хорёодтой шинии наһанда
Ханилмаар нүхэр олдохо.

Бороотой үдэрэй үнгэрхэдэ,
Булжамуур дуугаа эхилхэ.
Буусадаа үринэрэй үзэгдэхэдэ,
Баяраар зүрхэн билтарха.

Хүйтэн үбэлэй жабарта
Хамаг амитад шэшэрхэ.
Хүндэ сагай ерэхэдэ,
Хайрата эжы һанагдаха.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments