20 января 2021, 17:06

Сэсэгма Гармаева. Ажабайдалай харгы

Алтан энэ дэлхэй дээрэ
Амиды мэндэ ябахадаа
Хүн гээшэ, мэдээрэй,
Хэды юумэ үзэнэб даа.

Гүлмэр залуу наһаншни
Гайхалтай түргөөр үнгэрхэ,
Эрьелдэн хараагүй байтаршни
Үтэлхэ наһан дүтэлхэ.

Ажабайдалай харгы гээшэ
Адлихан тэгшэ байхагүй,
Саһан, бороон, һалхи шуурган
Шамайе алад гарахагүй.

Хэды тиибэшье ойлгоорой,
Хэтын юумэн байдаггүй,
Хүндэ сагшни үнгэрхэл,
Хүхэ тэнгэри харагдахал.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments