14 января 2021, 17:04

Чингис Гуруев. Бахархама жэшээ

Наһанай харгыда, —

Нарилан тобшолоо һаа, —

Номгон ябажа,

Ноён болоод,

Амжалта туйлажа,

Анхарал татаад,

Тулиһан хүнэй:

— Туһалыш! — гэхэдэ,

Халиргай хүнэй:

— Харалсыш! — гэхэдэ,

Атагад гэжэ

Арсажа байнгүй,

Һаатад гэжэ

Һаналаа барингүй,

Зүгнэл хаба соогоо

Зүрюу зангыень

Заһажа сэхэлхэ

Заяандаа найдажа,

Хада шэнгеэр

Халхабша болоо һаашни,

Тулга мэтээр

Туһа хүргөө һаашни,

Дүтэ, холыншье

Дүүмэр тэрэ хүн

Ухаатай ябадалыешни

Удхалан ойлгожо сэгнэхэл, —

Баясхалан түгэлдэр

Бахархама жэшээ болгохол.

Чингис Гуруев

 

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments