29 января 2019, 05:31

Баира Бальбурова. Агын тала

 

Агууехэ Түмүүжэнэй мүрнүүд

Агын талаар бии  гэдэг.

Агта  хүлэгүүды   һориһон

Агуу дайдань  бии  гэдэг.

 

Шэрүүн талын шуургандань

Шэдэрүүлжэ ургаа  гэдэг.

Шарьяа хүйтэн бороондонь

Шадал тэнхээ абаа  гэдэг.

 

Хагсуу талын һалхинтайнь

Ханилсажа бүхэжөө  гэдэг.

Хархис  дайсанай һүлдыень

Харанхалтар  дараа  гэдэг.

 

Онон хатан голой уһанһаа

Огсом хүбүүн ундалаа  гэдэг

Эрьеын орьёл шулуунда

Энхэрэжэ   түшөө гэдэг.

 

Зэрэлгээтэ дайдын  сууряандань

Зэбсэгэй  ханхинуур дуулдаа гэдэг

Зэн шэнхинүүр годлинуудынь

Зээрэнии тоборгон намнаа гэдэг…

***

Уран хүн

Баира Бальбурова

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments