21 октября 2018, 20:44

Басаа Валера. Гүн ухаанай бодолнууд

Бодолнууд, бодолнууд,

Ябаган олзые намнаһан

Янза бүриин хүсэлнүүд.

 

Хүсэлнүүд, хүсэлнүүд,

Хүн түрэлтэниие хүлгүүлһэн,

Хөөрсэгэнүүлһэн хүсэнүүд.

 

Хүсэнүүд, хүсэнүүд,

Дайн байлдаае һануулһан

Дэлхэй дүүрэн хүшөөнүүд.

 

Хүшөөнүүд, хүшөөнүүд,

Уласын шаргууе гэршэлһэн,

Үхэл һануулһан гантигууд.

 

Гантигууд, гантигууд,

Хүнэй түлөө бодхооһон

Хүниие орлоһон шулуунууд.

 

Шулуунууд, шулуунууд,

Үхээриин газарые мүнхэлһэн

Үйлын үриин тэмдэгүүд.

 

Хэзээ нэгэтэ хүшэрхүү зангаа орхихо гү,

Хуурмаг бодолоо һэлгэхэ гү?

Хэзээ нэгэтэ хүлисэл зонһоо гуйха гү,

Хэлэ, бэеынгээ гэмүүдые мэдэрхэ ?

Хэзээ нэгэтэ. Дэлхэйн заримашуул.

 

Мал хашаагаа мэдэдэггүй,

Мунхагта зарга байдаггүй.

Мааниин зулые тоодоггүй

Мунса мугы мунинханууд гү?

Гайн хойноһоо лай ерэгшэ лэ аа гү.

1.10.2018

 

Буряад-монгол оромни,

Бүгэдэ арадайм тоонтомни,

Шамдаал этигэл найдални,

Шамдаал дуран-зүрхэмни.

 

Жабхалан түгэс аялгыншни

Зэдэлээн заримдаа таһалдана  гү.

Зориһон ябаһан хэрэгэйшни

Задагайнь һанааеш зобооно гү?

 

Гүрэн харатай, шаратай гү,

Гэнэн хонгоршни гэмтэй гү?

Найдалгүй зариман муутай гү,

Найман аюул гайтай гү?

7.10.2018

Уран хүн

Басаа Валера.

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments