21 февраля 2021, 04:04

Басаа Валера. Хүүгэд шүлэгүүды уншана

ХҮҮГЭД  ШҮЛЭГҮҮДЫ  УНШАНА

Хүхюухэн үхибүүд шүлэгүүды уншана,

Хонгор зүрхэтэнии хүлгүүлээд абана.

Хонгёохон хоолойн абяан аятай,

Хөөрхэн тэдэнэр урма зоригтой.

 

Харин ехэшүүл өөрын бодолтой,

Холын һанаанда абтаатай –

Хайшан гэжэ үриеэ үргэхын,

Хүлынь дүрөөдэ хүргүүлхын.

 

Үеын үеһөө дахажа ерэһэн

Үдэрэй һанаан, һүниин зүүдэн  –

Яажа гарынь ганзагада хүргүүлхы,

Ямар аргаар һургуули һудар дүүргүүлхы.

 

Дэлхэй зангаа хүндэ мэдүүлхэ бэшэ –

Дээрэһээ буулгана хатуу хамшаг.

Тамын зоболон үзэһэн улад тэбдэнэ,

Тахал үбшэнэй тэхэрин ошохые хүлеэнэ.

 

Харин хүүгэд хүхюун шүлэгүүдээ уншаһаар,

Хонгор зүрхэтэн сэдьхэлээ хүлгүүлэн бариһаар.

Хонгёо хоолойтоной байгаа сагта эндэ

Хүмүүнэй жаргал ерэнгүй яахаб даа дэлхэйдэ.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments