26 февраля 2018, 01:08

Солбон Аюшеев. Үбэлые үдэшэн…

Үнгэрбэ үбэлэй үдэрнүүд

Гэрэйм оройhоо урилдан,

Гулгаhандал hубарилдан,

Гоожоно хабарай дуhалнууд…

 

Долонтобо мүшэрнүүд,

Модоной зүhэ хубилган.

Дулаашарба үдэрнүүд

Голойм мүльhэ хүдэлгэн…

 

Наранай гэрэл шангадан

Намжаа дайдам hэргэбэ.

Үдэрнууд утаар үзэгдэн

Үбэлнэйшье үнгэрбэ…

 

Солбон Аюшеев

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments