24 ноября 2017, 19:29

Борооной шалбааг соо багтаба номин тэнгэри…

Борооной шалбааг соо багтаба номин тэнгэри.

Шабарлиг уhан соо үнгэрнэ хүндэ үүлэнүүд,

Баруун хадымнай шэнэhэн модото энгэрээр

Шалшаганан адхарба аадарай дээжын дуhалнууд

 

Нэхүүл үүлэнэй хахархай хүбэн хүнжэл соо

өөрэеэ гэнтэ таниhан шэнги болобоб,

Оёоргүй гүнзэгы булгитаhан сөөрэм соо

Нюсэгэн хүлөөрөө hэмээхэн гэшхээд оробоб…

 

Гүйхэн аад лэ, нюдэндэ гүнзэгы далаймни

Гэгээн бодол hанаандамни үлээгээ.

Гүйдэл соогуур шэнхинэhэн жэлнүүдни

Гүжэр зандам габшаг заяа нэмээгээ.

Уран хүн

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments