15 августа 2018, 15:39

Булаг

 

Булагай эхиндэ hуунаб.

Баабайнгаа буусын булагай.

Альгаараа удхажа уунаб,

Ангаhан аман соом хатанхай…

 

Амталха бүреэ hананаб

Абынгаа намда хэлэhые:

«Аршаандал hанажа уугшаб,

Амисхал дарадаг», — гэдэгыень…

 

Шүдэнэй бутарма хүйтэн

Шугы руу харьялжа урдаhан

Буусынгаа булагта дүтэлэн

Баабайнгаа хэлэhээр дохином…

 

Буусым булаг харьяалжа

Бушхан доошоо урдана

Хабсагай дороhоо бурьялжа

Хээрын гол руу шамдана…

 

Хүйтэн тунгалаг уhаншни

Зориг, хүсэ нэмээнэ,

Хүбшөөр зэдэлhэн хүгжэмшни

Зүрхыемни нэнгээнэ…

Уран хүн

Солбон Аюшеев.

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments