02 ноября 2017, 17:29

Буряадни

 

 

Түмэн жэлнүүд түүхэ түрэн үнгэрнэ

Түби замбиин энгэр дээгүүр эшхэрэн.

Буряад зонмни ажана замаа бэдэрэн,

Бүмбэрсэгэй юрьеэн соогуур гэшхэлнэ.

 

Үе сагай хёмороон соогуур алхална

Үй түмэн үйлэсхэлые дабажа.

Үлгы нютагаа улам дээшэнь үргэжэ

Байгал нуурай эрье дахан хүгжэнэ…

 

Дэлгүү hайхан эхэ нютаг Буряадни

Дэмбэрэл дүүрэн дашуурхажа дэбжыш даа.

Сагаан зантай даруу буряад арадни

Сагые тоонгүй ургашатайл дабшыш даа!

Уран хүн

Солбон Аюшеев

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments