02 марта 2021, 16:59

Чингис Гуруев. Тоонто нютаг Хөөрхэмни

Арюун һайхан диваажан шэнги

Аглаг сэлгеэн тоонто нютагни

Ами наһан, үйлэ хубида

Амар тайбан түшэг тулгуури.

 

Далай ехэ бисалгал шэнги

Дара-Эхын дуган бүтэжэ,

«Алтан гэрэл» хаанай уншалга —

Абьяас бэлиг, шүтээн зальбарал.

 

Хүхэ сэнхир огторгой шэнги

Хүжэ номин хүбшэ таладаа

Адуу малаа үдхэн жаргахын

Ажал гээшэ баян хэшэгтэй.

 

…Тоонто нютаг,

Тоонто нютаг Хөөрхэмни, —

Баабхай хаялсан наадаһан

Балшар наһанай зол заяа.

Тоонто нютаг,

Тоонто нютаг Хөөрхэмни, —

Шагай шүүрэжэ үндыһэн

Шалюун наһанай баяр зугаа…

 

Чингис Гуруев

Уран хүн

(Дуун боломоор шүлэг)

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments