06 августа 2018, 22:25

Үдэрэй жаргал

Үүрэй сайжа байхада, нюдэеэ нээжэ, hэреэд,

Үсэгэлдэрэй ябадалаа ухаандаа бусаан эрьюулнэб…

Ушар бүхэнhөө удхатайень бэдэрээд,

Үнгэрhэн үдэрэй жаргал эдлэhэнээ мэдэрнэб…

 

Эртын наранай сонхоор шагаан игаахада

Элдэб шубуудай шииганахые шагнанаб.

Энхэржэ hэриhэн ашынгаа үүдээр шагаахада

Эхилhэн үдэрэй жаргал үзэхэеэ хүлеэнэб…

 

Газаамнай hэбшээ hалхин үлеэнэ

Гулабхаанууд гэрэй дээгүүр hуушанхай

Горхоной дэргэдэ хүүхэн хэниишьеб хүлеэнэ

Гэзэгэеэ нюрган дээгүүрээ hэбинхэй…

 

Үдэрэй наранай шанха дээрээhээ шарахада

Үбhэшэдшье hүүдэрээ бэдэрэн hуушана.

Үүлэнэй саагуур үе болоод нюугдахадань

Үхибүүд үрдижэ морёор бухалаа шэрэнэ…

 

Хэнэйшьеб гэрhээ гоёор зэдэлнэ дуун.

Хүбшэ соо турлааг шангаар хаахирна

Голой эрьеэр хатаржа гараhан адуун

Гүйдэлөө шангадхан инсагаалжа саашална…

 

 

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments