27 декабря 2017, 22:34

Дондог Цыдендоржиев. Миисгэй

Миисгэй.   

 

Наранай  элшын  дулаанда

Нугаржа  унтадаг  Миисгэй,

Норгодон  hабараа  долёогоод

Нюураа  угаадаг  Миисгэй.

 

Хэжэ үгэhэн  hүнгээе

Хэлээрээ  долёодог  Миисгэй,

Хүнэй  хоёр  хүлые

Хэршэгэнэн  шудардаг  Миисгэй.

 

Габшагай  эреэн  гурөөhэндэл

Гайхалтай  шуран  Миисгэй,

Гэрэй  оройн  гулабхаае

Гэнэдхээжэ  баридаг  Миисгэй.

 

Шиираб  ахайн  нохойhоо

Шадахысаа  тэрьелдэг  Миисгэй,

Шүбгэ  hүүлтэй  хулганые

Шүүрэжэ  баридаг  Миисгэй.

Дондог Цыдендоржиев

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments