27 декабря 2017, 02:53

Дондок Цыдендоржиев. Эхын захяа

Эхын  захяа

Намарай  ольбоной  буухада

Набшаhан  хагдардаг  заншалтай,

Хаhынгаа  хүрэхэдэ  эхэнэр

Хадамда  гарадаг  намтартай.

 

Абынгаа  алтан  захяае

Абдартаа  хадагалан  байгаарай,

Эжынгээ  хэлэhэн  үгые

Эльгэндээ  hанан  ябаарай.

 

Хүнэй  холын  дайдада

Хүдѳѳ  нютагаа  магтаарай,

Хуурмаг  үгын  хадхууда

Хүүхэн  бэеэ  гамнаарай.

 

Амтан  хоншуу  сайханаа

Аргалаа  түлэн  шанаарай,

Элдэб  айлшадай  буухада

Эдеэтэй  хоолтой  угтаарай.

 

Хотодоо  хооhон  хүнүүдтэ

Хэшэгhээ  басагам  хубаалдаарай,

Хүхеэд  харижа  ошоходонь

Хойноhоонь  гаража  үдэшѳѳрэй.

 

Үнэр  баян  дэлхэйдээ

Үндэр  наhа  эдэлээрэй

Үри  хүүгэдѳѳ  үдхэжэ

Үгэеэ  хэлэхэдэжэ  hуугаарай.

Зурагууд Д. Цыдендоржиевай

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments