29 января 2021, 02:34

Дугарма Батоболотова. Агшан зуура

АГШАН ЗУУРА

Мүнхэ юртэмсэдэ

Мянган жэл — агшан зуура.

Нарата дэлхэйдэ

Нюдэ сабшаха — агшан зуура.

Арюун нютагтаа

Амиды ябаха — дээдын бэлэг,

Эхэ эсэгын

Элинсэгэй үгэhэн баян хэшэг.

Дуhал дуhалаар

Дүүрэн халиhан агшан зуураhаа

Бүрилдэнэ ха юм

Бүгэдэ бидэнэй ами наhан.

Алхам бүхэнөө,

Агшан зуураяа сэгнэжэ hурая,

Агуу дэлхэйдэ

Айлшаар ерэhэнээ мэдэжэ ябая.

Дугарма Батоболотова

2015 он.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments