29 января 2021, 02:40

Дугарма Батоболотова. Сэдьхэл таабари

СЭДЬХЭЛ — ТААБАРИ

Сэдьхэл

Сагаахан сэдьхэл,

Сэлмэг сэбэрхэн сэдьхэл.

Ульhа дулаагаа,

Урма зоригоо

Уян сэдьхэл

Хаанаhаа абабаш?

Юугээр дүүргэбэш?

Альган соошни бэлдээтэй,

Аян харгышни хараатай,

Арба, тарба болдисоггүй,

Арья, борьё хонхосоггүй,

Жаргалшни бэлдээтэй ха гү?

Жамашни зохёогоотой ха гү?

Үгы бэд даа, үгы!

Жаргални энэ гээд,

Харагдадаг юм гү, хүндэ?

Баригдадаг юм гү, гарта?

Борсогорхон уйтан гэр соо,

Борохон дэгэл, гутал соо

Байрлажашье болохол жаргал,

Сэдьхэлэйнь лэ hаруул, сэбэр hаань.

Толорhон үндэр ордон соо,

Торгон, булган шэмэг соо,

Шэбээлжэшье болохол уйдхар,

Сэдьхэлэйнь лэ хүйтэн, харанхы hаань.

Жаргал, сэдьхэл холбоотой ха даа…

Жэгүүр ургадаг сэдьхэлэй

Жамань угаа жэгтэй гү даа —

Жэргэмэл мэтээр гэнтэ,

Жэмбүүрдэн гоёор дуулаха.

Намаа сэсэгээ хумижа,

Намдуу бодолдо абтаха…

Сэдьхэл бүхэн нюуса гү даа…

Танай манай оршолон соо

Тайлбаринь олдоогүй таабари гү даа?

Тортог, тооhон сугларангүй,

Тунгалаг лэ hаа, hайн hэн даа…

Дугарма Батоболотова

2017 он.

Уран хүн

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments