23 января 2021, 22:17

Дугарма Батоболотова. Захяа

ЗАХЯА

Залуу наhанай түлэг дунда

Зүрхыешни эзэлhэн мэдэрэл ерэхэ,

Зулгы дуранай халима охиндо

Зүгөө төөрижэ эрьеэшье хадаа,

 

Залгуулан үндыхэ хүүгэдые түрэхэеэ,

Зохёохо байдалаа, наhанай утые

Зэргэлэн хоюулаа ябахаяа hанажа,

Заяанай нүхэрые бодолтой шэлэ!

 

Ушарhан ганса нүхэршни шамда

Ульhа дулаахан дураяа зорюулан,

Үндэр набтар дабаануудые хамта

Урматай сугтаа гаталха ха гү, ойлго!

2010 он.

 

МОЛОДЫМ

Придёт любовь — и кругом голова.

Бессильны все наказы, все слова.

Ну что же — смело сердцу доверяй.

Но голову при этом не теряй.

 

Всю жизнь прожить с любимым суждено.

Единство будет клятвой скреплено.

В любви и дружбе сердцу доверяй.

Но голову при этом не теряй…

Перевод Б.Макарова.

23.01. 2021

САГАЙ ХАТУУЕ ОЙЛГОЁ

hалираан, hабандаан, гүйлдөөн,

hахай — hалаг үрдилдөөн,

Мүнөө эндэ, үглөө тэндэ,

«Малгайгаа абаха» забдагүй…

 

Хэhэн ажалнай алин бэ?

Хэлэhэн үгэмнай бүтөө гү?

Хүгшэдөө хүндэлхэ саггүй,

Хүүгэдээ hургаха сүлөөгүй…

 

Сагай мууе гайхаан,

Зангай мууе хөөрэлдөөн,

Залуушуулаа муушалаан,

Зөөриин хойноhоо хомхойроон.

 

Атаан, жүтөөн, химараан,

Альбан, жэльбэн, hаймhараан,

Энэ сагай эрхэ гэлсэнэ,

Элдин байдалай дүн гэлсэнэ.

 

Сагай хүндые гайха гайхаhаар,

Сагаан сэдьхэлээ бү мартаял!

Энэ сагай эрхэ гэлсэhээр

Эбээ огтолон бү таhараял!

1995 он.

 

БЕЖИМ…

Бежим…

Толкаемся…

Спешим…

Людей смешим.

Судьбу смешим.

***

— Куда, зачем бежим?

Ответь.

Ответа нет.

— Успеть!

Успеть!

… Замедлить бег

Никак нельзя.

Забыты старые друзья.

Ребёнок просит:

— Поиграй!…

Беги!

Беги!

Не отставай!

***

Карьера…

Деньги…

Зависть…

Ложь…

Богат — богатство

Приумножь.

А беден —

Что ж,

Не отставай…

Хватай!

Хватай!

Хватай!

Хватай!

И честь, и совесть

Забывай!

Хватай!

Хватай!

Хватай!

Хватай!

И не садись,

И не ложись…

 

Вот так

И пробегает жизнь…

 

Перевод Б. Макарова.

23.01. 2021 г.

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments