15 октября 2017, 03:42

Хара морид


ХАРА МОРИД.

Бага наһанайм зүүдэн гэжэ
Ямар гайхалтай гээшэ һэм,
Байд гээд дабтан ерэхэдээ
Ямар һүрөөтэй байгша һэм…

Үндэр сэргэдэ уяатай
Халюун хара морид
Үүһэрэн, собхорон дээшээ
Хонгируулха даа хазаараа.

Хилэн хара дэлһэдынь
Хиибэлзэхэ, хиибэлзэхэ,
Табгай туруу хүлнүүдынь
Табжаганаха, табжаганаха.

Ямар һайхан хүлэгүүд!- гэн,
Үүдэнэй забһараар шагааһан би
Үзэсхэлэнии гоёшооһон гээшэм!
Даб гэн, аһалдаад, гүйлгэшэһэ-эб!

Харин моридой саана зогсоһон
Харабтар һамганай ууртай гээшэнь,
Гүрэмэл ташуур гартаа бажуунхай
Ташуурдажал, мориды, аймшагтай гээшэнь!

Хэнии хүлеэн байнаб? — гэн, гэнтэ,
Һэжэглэн ехээр, гэнтэ түбэгшөөн,
Тогтон байрадаа, аниргүй адаглан
Богоһын саана тогтодог бэлэйб…
2017

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments