27 августа 2018, 15:29

Солбон Аюшеев. Хара-сагаан наhамни

Хара-сагаан, сагаан-хара…

Гүлмэр залуу наhамни

Хойшоо эрьен дүрөө харааб –

Шарайм — сагаан, үhэм — хара…

 

Сагаан-хара, хара-сагаан…

Ошоо гүлмэр наhамни

Сагаа дабаад дүрөө харааб –

Шарайм — хара, үhэм – сагаан…

 

Саб-сагаахан, хаб-хара

Үдэшын уян зураглал.

Дүхэригтэhэн сагаан hара

Харанхы тэнгэреэр тамарнал…

 

Наhанайм сагаан-харанууд —

Үдэрнүүд, hаранууд, жэлнүүд

Үе болоод – холилдоод

Үнгэеэ оложо зохилдоол…

Солбон Аюшеев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments