14 апреля 2018, 01:55

hэдэл

 

 

Шубуундал адляар далижаад,

Дэгдэхээ hананаб замбида.

Дэгүүл үүлэнhээ аhалдаад,

Дүтэлхөө hананаб наранда…

 

Наранhаа hанжаhан туяагаар

hолонгон гэшхүүр гүрэжэ,

Найдалайм үгэhэн заяагаар

Буушабаб наран дээр hүрэжэ…

 

Эхигүй уужам оршом соо

Эрьелдээд үнгэрнэ hарамни,

Эзэгүй тооhон толон соо

Элшэеэ сасарна нарамни…

 

Альгаараа адхан эльбэжэ,

Дулааень шэнгээнэб сэдьхэлдээ.

Энхэргэн зүүдэндээ нэнгэжэ,

Эрьежэ буусанаб дэлхэйдээ…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments