17 октября 2017, 14:35

ХЭШЭГ

 

Хабсагайн оройһоо
гараа һарбайгаад,
һүрэнэб.
Доромни – долгитоһон сээл.
Хиидэхэ замдаа
тойрон хаража
үрдинэб
Дайдын хэшэг сэдьхэлыем эзэлээл…

Һомон шэнгеэр
долгиной хашарһа
сүмэлэн,
Һаргама тунгалаг
уһанай мэдэлдэ абтанаб.

Һанжалзама наранай элшэһээ
аһалдан,
Бушхалзаһаар дээшээ тамаран
гаранаб…

Ангаһан амаараа
агаар дүүрэн амилжа,
Абиртан гараһан алтарма элшэеэ
бэдэрнэб…
Агуу наранай гэгээн туяада
һаргажа,
Аглаг дэлхэйн һайханиие
мэдэрнэб.

Солбон Аюшеев.

1990 он.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments