06 января 2021, 05:13

Чингис Гуруев. Хэжэнгэ голни (найраглал)

1.

Хэжэнгэ — арюухан голни,

Хэтэ мүнхын заяамни,

Абьяас бэлиг шэнги

Амин голни, һудаһамни, —

Хүбшэ ойто

Мэхээртын жалгаһаа

эхиеэ абахадаа,

Хүүюур боложо,

сэнхирхэн уһаараа

һолонго татахадаа,

Бугын хурдаар

хабсагайн дундуур

шурьян урдахадаа,

Булаг мэтэ

дундаршагүй һабатайл,

омогорхомоор юм даа.

 

Гол болоһон сагынь гэхэдэ —

газарай бүрилдэл,

Зол хубиинь удха гэхэдэ —

амидарал, жаргал,

Гүн холын зорилгонь гэхэдэ —

Алдарта Байгал,

Дүн хамтын бодолынь гэхэдэ —

эб найрамдал.

2.

Энхэ мүнхэ, шэргэшэгүй,

Эхин һабынгаа этигэлдэ,

Хэшэг буян дэлгэһэндэл,

Харьялан, бурьялан долгилжо,

Түмэн жэлэй домог

Түхээн, үреэн байһандал,

Хонгёо дуутайхан золоороо

Холын замда мордолой.

 

Аглаг талын сэнгэлигтэ

Атар тарганаар үдэһэн

Адуу мал ундалуулха

Амидаралта хүсэлөө бэелүүлжэ,

Дэлхэйн һайханда урмашаһан

Дэлгэр уужам сэдьхэлтэй,

Даруу зантай хүн мэтэ дабшан,

Дам саашаа урдаһаар,

 

Эльгэ халуун хандалгатайгаар

Эгэшэ мэтэ энхэрхэ,

Аян замда һэримжэтэйгээр

Аха мэтэ ударидаха

Худан голтой золгожо,

Үнэн нүхэд мэтэ

Үдэ гол тээшэ зорино.

3.

Хэтын сагай үнгэрбэшье,

сэбэрхэн уһаниинь бузартаагүй,

Хэжэнгэ гэһэн нэрэдээ

нэгэтэшье һаа гомдоогүй, —

Гэжэ өөртөө һанан,

сэдьхэлһээ баясан байхадаа,

Гэрэлтэ хүшөө бодхооһондол,

омог бодолоо мэдүүлһүү:

 

Алхам бүхэндөө һэшхэлтэй

Хүндэмүүшэ арад түмэндэмни

Аршаан мэтэ уһаараа

Үлзы хэшэг дэлгэрүүлжэ,

Хүдөө һайхан, үргэмжэтэй,

Эхэ түрэл нютагыемни

Хүгжэм мэтэ долгёороо

Магтан дуулаһандал миралзажа,

 

Хэзээдээш уринаар һанагдадаг

Хэжэнгэ голни азатайхан юм даа, —

Үритэ сэдьхэлһээ мүндэлһэн

Үшүүхэн найраглални энэл даа.

Чингис Гуруев

 

Уран хүн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments