13 января 2018, 18:15

Хуhахан

 

Хоёр жалгын уулзуурта

Хуhан ургана гансаардан.

Хургалжаа мүшэрэйнь үзүүрhээ

Хии морин хиидэнэ дунгяартан…

 

Жалга руу ошоhон хүн бүхэн

Хуhанай хажууда зогсохо.

Жама ёhоор модондо дүхэн

Хэнзэрhэн үйhыень эльбэхэ…

 

Намартаа алтан намааниинь

Намилзан гуниг түрүүлхэ.

Ногоорhон хабарай шарайниинь

Найдалай зориг олгуулха…

 

Хажуудань ошожо hуухадаа

Эжым гуниглан дууладаг hэн.

Хиидхүүлэн бүдхэнөө уяхадаа

Эльгэлэн маания уншадаг hэн…

 

Хуhанай сагаан үйhэн дээр

Хөөгөөр нэрэеэ бэшэхэбди…

Угайнгаа буряад хэлэн дээр

«Эжымни» гэжэ бэшэhэнби.

 

Эжымни магнайем эльбэжэ,

«Хуhахан» болго гэhэн юм…

Хажуудань хэлэhынь бэшэжэ,

Эдирхэн зүрхэндэм шэнгэhэн юм…

 

Хоёр жалгын уулзуурта

Харагдана хуhан hалбаржа….

Хойто хадын үбэртэ

Хэбтэнэ эжым мүнхэржэ…

 

Солбон Аюшеев

Уран хүн 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments