29 января 2019, 13:51

Солбон Аюшеев. Эрьюулгэ

 

 

 

Одо мүшэтэ огторгой доро

Байра дээрээ эрьелдээд,

Ошотоhон тэнгэри хара –

Бэешни, дэгдэхэ, эшхэрээд…

 

Миралзаhан мүшэдэй эрьюулгэ соо

Мартагдаhан нюурнууд танигдаха.

Мүнхэрhэн танил зүhэнүүд сооhоо

Миhэржэ заримынь, харагдаха…

 

Үерлэhэн уhанай эрьюулгэ соо

Умбажа эрьеhээ hүрэхэдэшни –

Үймэhэн оршомой гүнзэгы соо

Үзэгдэхэ ошоhон нүхэдүүшни…

 

Бурьялhан сагай эрьюулгэ соо

Буян эдлэжэ ябахадаа,

Тэнгэри дээрэш, уhан соошье,

Тэнсүүреэл олоод замшаял даа…

Уран хүн

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments