30 января 2021, 04:00

Сэсэгма Гармаева. Эжэл нүхэртөө

Алтан дэлхэйн жама ёһөөр
Айдар хоёр золгообди;
Хуби заяагаа нилүүлэн,
Хамта жаргажа эхилээбди.

Һайхан тэрэ сагһаа хойшо
Һара жэлнүүд үнгэрөө;
Һаншаг манай сайража,
Һаарал- буурал бологдоо.

Эдир залуудаа золгоһон
Эжэл ганса нүхэрни,
Эреэн алаг зүрхыем
Эзэлһэн зандаа байналши.

Золтой заяатай һуухадаа,
Зальбарнаб ходо бурхадтаа,
Элүүр энхэ ябахыень
Үдэртөө хүсэнэб нүхэртөө.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments