16 октября 2017, 17:10

Эжын энхэрэл

 

Газаа саhан ороно. Саб сагаан.

Гэрэймнай vрхэhөө таталдана утаан.

Гуламтынгаа дэргэдэ эжым мvнөө hуунхай

Гаража ошоhон намаяа hанана хэбэртэй.

 

Vлгы соо хэбтэhэн vри хvvгэндээ

Vлгын дуу дуулажа байhандал

Аялгаа татана. Зvрхэ сэдьхэлдээ

hанаагаа зобоно хvбvvндээ

 

Хvбvvншни хvл дээрээ бодоо.

Наhанай харгыда гаража,

Найдамтай нvхэдөө оложо,

Холын замда мордоо.

 

Газаа саhан хайланхай. Дулаан.

Газар дайда hэргэнхэй.

Гэрэйнгээ дэргэдэ эжым зогсоно удаан

Гаража ошоhон хvбvvгээ хvлеэнхэй.

Солбон Аюшеев.

                                                                  1981 он.

                                                                  Улан-Удэ, БГПИ

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments