18 января 2021, 15:51

Дугарма Батоболотова. Би-Буряадби

БИ — БУРЯАДБИ

Дуулим нютагаа магтаhан

Дуун хаанаhаа зэдэлнэб?

Доhолон байгаа сэдьхэлэй

Дүүрэн жаргал гэршэлhэн,

Домог хаанаhаа мүндэлнэб?

 

Бусалhан улаан шуhандамни,

Бурьялhан ухаан зүрхэндэмни

«Би — буряадби»- гэhэн,

Бүгэдэ арадтамни нангин

Бодол хаанаhаа түрөө хаб?

 

Арадай шэнжэ — хэлэнhээ,

Арюун hүлдэ хэшэгhээ…

Аба эжын хөөрэлдэhэн,

Аялга дуугаа дуулалдаhан,

Агуу баян — түрэлхи хэлэнhээ.

 

Саяан үндэр уулын

Саhата орьёл мэтэ.

Сарюун Байгал далайн

Сэнхир долгин мэтэ

Сэбэр ЭХЭ — түрэлхи хэлэнhээ.

 

Буряад нэрэмни хаанашье,

Буряад хэлэмни хэзээшье,

Бэедэмни мүнхэ шэнгэнхэй,

Булеэхэн шуhандамни тунанхай.

«Би — буряадби»- омогорхрноб.

Дугарма Батоболотова

Агын тойрог.

Сахюурта.

18.01.2021 он.

Зураг Намжилма Эрдынеевагай

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments