08 декабря 2017, 23:38

Минии юртэмсэ

 

Юртэмсэдэ дэлхэймнай – тооhон.

Сансарай миhэрhэн одон.

Юрэнхы замбуулимнай хооhон

Агааргүй харанхы орон.

 

Хүнэй hанаанай юртэмсэ

Хизааргүй оршолонто гүн.

Хиирэhэн бодолой ерэмсээр

Хубилан хиитэнэ хүн…

 

Зүрхэеэ сансараар сэлижэ

Замайнгаа шэглэлы татуулан,

Заяанай онгосоо hэлижэ

Залитай ябаял хоюулан…

 

Захагүй минии юртэмсэ

Задагай зүрхэндэм шэнгэнхэйш…

Замбуулиин мүшэнэй анимсаар

Зосоомни ерэжэ үрдинхэйш…

 

Солбон Аюшеев.

 

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments