18 августа 2018, 23:23

Москва

 

Москва, hаныш, хэзээ hэм?

Монгол hэлмэеэ далайhан

Минии элинсэг Бата хаан

Модон хэрэмдэш дүтэлөө hэм…

 

Дайгүй үнгэрхэ гэхэдэнь

Даруул байхаяа түбэгшөөд,

Табан үдэр тулалдан

Тугаа хаяаш, хүл доронь…

 

Юhэн тугаар намилзан

Шэнгэсэй түмэн сэрэгшэд

Юртэмсые доhолгон

Шэнхинэhээр үнгэрөө…

 

Сагай сахариг замхангүй

Түүхэ нэмээн үнгэржэ,

Герман фашис hэшхэлгүй

Дайгаар ерээ дүтэлжэ…

 

Мянган жэлэй үнгэрбэш,

Минии элинсэг морёороо

Монгол hэлмэеэ далайжа

Хамгаалалсаа шамайе…

 

Янгинама хүйтэн үбэлдөө

Ядаад байхадаш, Москва,

Монгол угтай буряадууд

Дайсады даран намналсаа…

 

Москва, хэтэдээ hанажа яба!

Монгол минии элинсэгые —

Хэрэмдэш хүрэжэ ерэhыень,

Хархис дайсанhаа абарhыень…

 

Солбон Аюшеев.

2003 он. Москва, гостиница «Россия».

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments