09 апреля 2018, 17:44

Наhанай гүйдэл

 

 

Үсэгэлдэр хүл нюсэгөөр

Гүйжэ ябааб талын зүргөөр…

Хойном үлэнэ мүрнүүдни —

Хаанабши үхибүүн үдэрнүүдни…

 

Уржадэр инагтай танилсааб.

Үнжэгэн гоёор ханилсааб.

Хүлеэхээр найдуулаа ханимни…

Хаанабши залуу үдэрнүүдни…

 

hаяхан лэ гэрhээн гараа hэм.

hанаанай гансаяа асараа hэм.

Хараhаар ургаа үринүүдни

Хаанабши тэрэ үдэрнүүдни…

 

Сагай сахариг эрьелдэн,

Саашална наhан түргэдэн.

Хорожол байна нүхэдүүдни

Хаанабши үелhэн үдэрнүүдни…

 

Солбон Аюшеев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments