15 ноября 2018, 19:42

Солбон Аюшеев. Наhанай гүрэлөө

Нэгэшье үдэр наhаяа нюужа ябаагүйб.

Нэгэ зарим залуу болгохо — хамаагүй,

Нэмээхэдэнь — нэгэтэшье муу hанаагүйб

Наhанайм гүрэлөө юуншье гэхэдэнь — хубилаагүй…

 

Магнай сайбар залуу хүнүүд байха.

Хара магнай наhатайшуулда бү гайха.

Хуби заяанай зүргэнүүд харлаха, сайха

Мүрөөл олоод ябахамнай hайхан…

 

Солбон Аюшеев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments