02 июня 2019, 22:33

Наhанайм хуудаhанууд

 

 

Наhанайнгаа нэгэшье хуудаhа

Хуулжа хаяха хүсэлгүйб.

Хуудаhан бүхэниинь hудаhан соом

Мүнхэршэнхэй – мэхэлнэгүйб…

 

Балшар наhанайм хуудаhан

Эжын hүнэй амтатай.

Мүлхижэ эхилhэн хаhамни

Бага наhанайм шэмэтэй…

 

Эдир наhанайм хуудаhан –

Эрдэмэй дээжын богоhон.

Гүлмэр залуу жэлнүүдни

Дурлажа ябаhан үдэрнүүдни…

 

Эдеэшэг наhанайм хуудаhан

Гуламтын галhаа эхилнэ.

Гэр соо гүйhэн үхибүүн

Элинсэгэйм дамжаа бэхилнэ.

 

Ахамад дүршэлтэй наhандаа

Ашанартайгаа нааданаб.

Балшар хаhаяа hанаhандаа

Буянтай байхынь заяанаб…

 

Хүгшэрэн, үтэлхэ тээшээ

Хуудаhаа иранаб яаруулгүй.

Наhан-номнай иимэл гээшэ –

Найдалнай үшөөл унтараадүй…

 

Наhанайм хуудаhан бүхэн

Найдамтайгаар холбоотой.

Сэдьхэл зүрхэндэм үлэhэн

Мүнхэ hудаhаар томоотой…

 

Солбон Аюшеев

Уран хун

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments