05 октября 2019, 02:52

Солбон Аюшеев. Намар

 

 

Наранай туяае намар хирүүлнэ hэбшээн соо.

Намаанай үнгэнүүд алтаар сасарhан шэнги.

Ниидэхээ hэдэhэн галуунуудай тэршээн соо

Ниигэмэй гуниг аялга зэдэлhэн шэнги…

 

Хагдарhан ногооной хэнзэрhэн сусалнууд соо

Төөриhэн таршаагай hүүлшын абяан дуулдана

Таhарhан намаанай газараар ниидэhэн хүгжэм соо

Хиитэhэн hэбшээн хүйтэрhэн агаартай уулзана…

 

Намарай шабарта няалдаад хэбтэhэн намаанууд

Наранда яларжа, нюдэ hаргаана холоhоо.

Тэнгэриин оройдо галуунай хуугалха абяанууд

Гунигай хүгжэм зэдэлүүлнэ досооhоом…

Солбон Аюшеев.

Уран хун

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments