24 декабря 2017, 16:55

Р. Чойном. Дашдоржийн Нацагдоржийн  хүшөөгэй   дэргэдэ

 

Олон  удаа  би,  тэрэ  хүшөөгэй  дэргэдэ

Ошожо,  толгойгоо  гунхуулан  зогшогшоб.

Хөөрхылэхэ  сэдьхэлдэ  диилдэжэ

Хүшөө  юм  даа  гэхэгүй  нёлбоhоо  алдан  зогсогшоб.

Шүлэгшын  хүшөө  таруухан,

Шүлэг  шэнгинь  даруухан,

Газаа   үнгэнь  сааруухан

Гаргаhан  урань  маруухан…,

Үлсын  гүйлгэнhээ  болигдоhон

Улаан  мүнгэнуудые  хайлуулжа,

Зургаан  жэл  маргажа  байжа

Жаран  хоёр  ондо  бодхоhон  юм.

Хүндэтэ  шүлэгшын  хүшөө  руу

Хүнүүд,  баяр  хухюутэй  ошоhон  юм.

Хара  халтар  зэд  шудхамалые

Хаража,  хаража,  гунигтай  бусаhан  юм.

Хүшөө  шудхаhан  зэд  мүнгэн  шэнги

Хөөрхы  шүлэгшэ,  хямдахан  амидаржа,

Шэгнүүр  муутай  бүдүүлиг  лангуун  дээрэ

Шэмээ  багатай  тор!  Гэжэ  унаа  лэ.

Хүшөөгэй  бэе,  үнгэн  таладаа

Хүнды  болоод,  гуниг  шэнги  харанхы.

Аранжин  зэдэй  ногоон  бала

Архи  дарhанай  мангар  мэтэ  гашуун.

Хүшөөгэй  бэе,  үнгэн  таладаа

Хонгоhон  мэтэ  хүхэ  hаарал.

Хүлдэhэн  зузаан  цемент  hуури

Саг  үе  шэнгинь  нүhэр  хуйтэн…

Буугай   дуун  шэнги  огсомхон  наhандаа

Бухимдажа  ябаhан  яруу  найрагша

Бутархай  мүнгэнэй  зэд  нюдээр

Бузарай  хорвоо  шэртэhээр  байна.

Нюур  сахиhан  хорвоодо,  эдир  залуудаа

Үхэжэ  унаhан  тэрэ  шулэгшэ

Мүнгэнэй  хорвоодо  иимэ  дүрээр

Мүнхэржэ  үлэhэн  байна,  хөөрхы!

1979-3-31.

Д-Р. Гурорабданов буряадшалба

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments