30 декабря 2017, 01:02

Р.Чойном. Гушан найматай абымни.

Гушан  найматай  абымни

Амид  сэруун  зурхэн  шэнги

Гуниг  баяраа  дэргэдэнь

Амсажа  удэhэн  гуламтамни.

 

Тунаржа  тараха  утаанай

Унэрынь  нэгэл  оор

Тулган  доогуур  шэлээhэн

Унэhэн  хурэтэр  ондоо.

 

Аман  булэдээ  хоморхон

Хоолынь  нэгэл  амтатайхан

Ахайдаа  шоглуулажа  уйлаhан

Нулимса  хурэтэр  аятайхан.

 

Бурхан  бага  наhанаймни

Буурал  гансахан  диваажин

Буурагар  талын  дундахана

Буусамни  тэрээхэн  байна.

 

Жаахан  тэрэ  бууса  дээрэ

Жаргалаа  орхижо,  зоболонгоо  ургэлээд

Элшэгуй  холын  замда  би

Эрэ  бэеэ  гансаараа  гараа  бэлэйб.

1977-12-7.

Д-Р. Гурорабданов буряадшалба

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments